10 NĂM TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO:

Nhận diện đầy đủ chủ quyền biển Đông

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: P.L
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: P.L
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: P.L
Lên top