Vụ ẩu đả tịnh thất Bồng Lai: Thầy tu khâu 7 mũi, thấy mất hơn 300 triệu

Hơn 50 người đột nhập vào tịnh thất Bồng Lai, hành hung đổ máu những người tu tại đây.
Hơn 50 người đột nhập vào tịnh thất Bồng Lai, hành hung đổ máu những người tu tại đây.
Hơn 50 người đột nhập vào tịnh thất Bồng Lai, hành hung đổ máu những người tu tại đây.
Lên top