Vụ “Đổ máu tại tịnh thất cưu mang 5 chú tiểu”: Người bị đánh rất giỏi võ

Sư thầy Lê Thanh Nhị Nguyên bị đánh trọng thương. (Ảnh cắt từ clip)
Sư thầy Lê Thanh Nhị Nguyên bị đánh trọng thương. (Ảnh cắt từ clip)
Sư thầy Lê Thanh Nhị Nguyên bị đánh trọng thương. (Ảnh cắt từ clip)
Lên top