Nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường tại Hải Phòng: Yêu cầu dừng hoạt động xả thải