Người nhà quay quắt tìm người thân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 sau lũ ống. Ảnh: Phan Thiên Định
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 sau lũ ống. Ảnh: Phan Thiên Định
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 sau lũ ống. Ảnh: Phan Thiên Định
Lên top