Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: 1 thanh niên quê Quảng Trị mất liên lạc

Gia đình lo lắng khi được thông báo Thọ mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: HT.
Gia đình lo lắng khi được thông báo Thọ mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: HT.
Gia đình lo lắng khi được thông báo Thọ mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: HT.
Lên top