Điều động 2 trực thăng, 2 tổ phi công vào khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3

Trực thăng được điều động để tiếp cận mục tiêu.
Trực thăng được điều động để tiếp cận mục tiêu.
Trực thăng được điều động để tiếp cận mục tiêu.
Lên top