Người Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi nhân dân Hà My: “Chúng tôi sẽ không quên”

Lên top