Người Hà Nội muốn nuôi chó phải đăng ký với chính quyền

Trong trường hợp thả chó cắn người, chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo quy định.
Trong trường hợp thả chó cắn người, chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo quy định.
Trong trường hợp thả chó cắn người, chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo quy định.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top