Người dân TPHCM bắt đầu phân loại rác: Phân như thế nào và rác phân loại đi về đâu?

Rác phân loại sẽ đem đốt để thu năng lượng phục vụ cho sản xuất.
Rác phân loại sẽ đem đốt để thu năng lượng phục vụ cho sản xuất.
Rác phân loại sẽ đem đốt để thu năng lượng phục vụ cho sản xuất.
Lên top