Từ 24.11, người dân TP HCM không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom rác

Kể từ ngày 24.11, công nhân thu gom rác có quyền từ chối rác, nếu người dân không phân loại rác tại nguồn. Ảnh: H.H
Kể từ ngày 24.11, công nhân thu gom rác có quyền từ chối rác, nếu người dân không phân loại rác tại nguồn. Ảnh: H.H
Kể từ ngày 24.11, công nhân thu gom rác có quyền từ chối rác, nếu người dân không phân loại rác tại nguồn. Ảnh: H.H
Lên top