Người dân tố công ty dùng chiêu trò lừa xin việc với chi phí 150 triệu

Hợp đồng của Công ty Hướng nghiệp.
Hợp đồng của Công ty Hướng nghiệp.
Hợp đồng của Công ty Hướng nghiệp.
Lên top