"Nổ" xin việc, nguyên hiệu trưởng lừa hàng tỉ đồng

Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Lên top