Xét xử nguyên thượng tá công an "nổ" xin việc, lừa hơn 24 tỉ đồng

Bị cáo Y Tuyến tại tòa.
Bị cáo Y Tuyến tại tòa.
Bị cáo Y Tuyến tại tòa.
Lên top