Người đàn ông nhảy cầu tự tử chưa rõ nguyên nhân

Cầu treo Dùng nơi nạn nhân gieo mình xuống sông Lam - Ảnh: Internet
Cầu treo Dùng nơi nạn nhân gieo mình xuống sông Lam - Ảnh: Internet
Cầu treo Dùng nơi nạn nhân gieo mình xuống sông Lam - Ảnh: Internet
Lên top