Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Người dân đưa xác anh H. lên bờ.
Người dân đưa xác anh H. lên bờ.
Người dân đưa xác anh H. lên bờ.
Lên top