Người có mức lương hưu hơn 100 triệu đồng/tháng là ai?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa