Nghịch lý quản lý đất rừng ở Khánh Hòa

Rừng ở Tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bị chặt phá. 
Ảnh: Nhiệt Băng
Rừng ở Tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bị chặt phá. Ảnh: Nhiệt Băng
Rừng ở Tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bị chặt phá. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top