Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có tình trạng phá rừng ở xã Suối Tân

Lên top