Nghệ An: Thêm 4 gia đình trình báo có con mất tích trên đường sang Anh

Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (Diễn Châu - Nghệ An) mòn mỏi ngóng tin anh do mất liên lạc trên đường sang Anh từ ngày 23.10. Ảnh: QĐ
Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (Diễn Châu - Nghệ An) mòn mỏi ngóng tin anh do mất liên lạc trên đường sang Anh từ ngày 23.10. Ảnh: QĐ
Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (Diễn Châu - Nghệ An) mòn mỏi ngóng tin anh do mất liên lạc trên đường sang Anh từ ngày 23.10. Ảnh: QĐ
Lên top