EU đồng ý gia hạn tiến trình Brexit

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết EU đồng ý gia hạn Brexit đến ngày 31.1.2020. Ảnh: Getty Images
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết EU đồng ý gia hạn Brexit đến ngày 31.1.2020. Ảnh: Getty Images
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết EU đồng ý gia hạn Brexit đến ngày 31.1.2020. Ảnh: Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top