Thủ tướng Anh ghi sổ tang chia buồn 39 nạn nhân chết trong xe container

Thủ tướng Anh đặt hoa bên ngoài văn phòng quận Thurrock để tưởng nhớ các nạn nhân vụ 39 thi thể trên xe tải. Ảnh: PA.
Thủ tướng Anh đặt hoa bên ngoài văn phòng quận Thurrock để tưởng nhớ các nạn nhân vụ 39 thi thể trên xe tải. Ảnh: PA.
Thủ tướng Anh đặt hoa bên ngoài văn phòng quận Thurrock để tưởng nhớ các nạn nhân vụ 39 thi thể trên xe tải. Ảnh: PA.
Lên top