Nghệ An: Nhiều giáo viên bị kỷ luật vì “tội” sinh con thứ ba được chuyển về gần nhà

Vì "tội" sinh con thứ 3, ông Hoàng Văn Biên bị chuyển lên miền núi khi đã công tác miền núi 9 năm. Ảnh: QĐ
Vì "tội" sinh con thứ 3, ông Hoàng Văn Biên bị chuyển lên miền núi khi đã công tác miền núi 9 năm. Ảnh: QĐ
Vì "tội" sinh con thứ 3, ông Hoàng Văn Biên bị chuyển lên miền núi khi đã công tác miền núi 9 năm. Ảnh: QĐ
Lên top