Nghệ An, Hà Tĩnh nhiều hồ đập mất an toàn trước mùa mưa lũ