Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngập ngụa rác thải trong khu chung cư cũ giữa lòng thủ đô