Ngã từ giàn giáo, một lao động tại Đà Nẵng tử vong

Ngã từ giàn giáo, một lao động Đà Nẵng tử vong. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngã từ giàn giáo, một lao động Đà Nẵng tử vong. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngã từ giàn giáo, một lao động Đà Nẵng tử vong. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top