Nam thanh niên biểu hiện không bình thường chết đuối ở hồ Hoàng Cầu