Nam chuyên viên “trêu ghẹo, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp bị khai trừ Đảng

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong - nơi công tác của ông Nguyễn Bình Triệu và nạn nhân vụ việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong - nơi công tác của ông Nguyễn Bình Triệu và nạn nhân vụ việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong - nơi công tác của ông Nguyễn Bình Triệu và nạn nhân vụ việc. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM