Mưa lũ phức tạp, Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học

Nhiều khu dân cư ở thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa bị mưa lũ bao vây. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều khu dân cư ở thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa bị mưa lũ bao vây. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều khu dân cư ở thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa bị mưa lũ bao vây. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top