Mưa lớn vùi lấp nhiều phòng học tại huyện vùng cao Thanh Hoá

Trường Mầm non xã Trung Sơn bị sập.
Trường Mầm non xã Trung Sơn bị sập.