Một nam thanh niên tử vong giữa rừng nghi do... chết đói

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc