Một doanh nghiệp ở Bình Dương hỗ trợ 65 tỉ đồng phòng chống COVID-19

Các đơn vị ký thỏa thuận giao và nhận kinh phí hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Các đơn vị ký thỏa thuận giao và nhận kinh phí hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Các đơn vị ký thỏa thuận giao và nhận kinh phí hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top