Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Máy bơm bốc cháy ngùn ngụt trong hầm chung cư Carina Plaza