Máy bơm bốc cháy ngùn ngụt trong hầm chung cư Carina Plaza