Máy bay “kẹt” nhiều giờ ở sân bay Đồng Hới vì chim va