Thanh Hóa:

Mang thi thể cháu bé bị đuối nước lên phường “bắt đền”