Vĩnh Long: Cho rằng bác sĩ tắc trách, người nhà mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện

Người thân mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện, yêu cầu làm rõ cái chết.
Người thân mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện, yêu cầu làm rõ cái chết.
Người thân mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện, yêu cầu làm rõ cái chết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM