Lửa kèm khói đen nghi ngút bao trùm công ty điện tại Thái Bình