Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lửa kèm khói đen nghi ngút bao trùm công ty điện tại Thái Bình