Lời kể của chủ cửa hàng giầy dép Hải Phòng về ăn xin mặt đen, cầm đầu gà

Hình ảnh trích xuất camera tại cửa hàng của chị Vũ.A khi kẻ mặt đen đột nhập.
Hình ảnh trích xuất camera tại cửa hàng của chị Vũ.A khi kẻ mặt đen đột nhập.
Hình ảnh trích xuất camera tại cửa hàng của chị Vũ.A khi kẻ mặt đen đột nhập.
Lên top