Nhóm ăn xin mặt đen, tay cầm "đầu gà, xúc xích" đã xuất hiện ở Hải Phòng?

Hình ảnh ăn mày mặt đen do tài khoản facebook N.N (huyện Vĩnh Bảo) đăng tải trên mạng xã hội ngày 3.12.
Hình ảnh ăn mày mặt đen do tài khoản facebook N.N (huyện Vĩnh Bảo) đăng tải trên mạng xã hội ngày 3.12.
Hình ảnh ăn mày mặt đen do tài khoản facebook N.N (huyện Vĩnh Bảo) đăng tải trên mạng xã hội ngày 3.12.
Lên top