Loay hoay xử lý hàng nghìn phương tiện vô chủ

Bãi trông giữ phương tiện vi phạm Luật Giao thông tại Nam Trung Yên (Hà nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bãi trông giữ phương tiện vi phạm Luật Giao thông tại Nam Trung Yên (Hà nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bãi trông giữ phương tiện vi phạm Luật Giao thông tại Nam Trung Yên (Hà nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top