Bến xe miền Đông hết chỗ giữ xe máy, các bãi giữ xe bên ngoài tăng giá cao