Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lo bão số 12 dịch chuyển xuống Nam Bộ

Đợt triều cường tháng 8 vừa qua đã gây vỡ đê, ngaaoj lụt tại khu vực cồn Khương, TP.Cần Thơ
Đợt triều cường tháng 8 vừa qua đã gây vỡ đê, ngaaoj lụt tại khu vực cồn Khương, TP.Cần Thơ