Lấy nhầm xăng để thắp đèn dầu, 2 mẹ con bị lửa thiêu trong đêm

2 mẹ con nạn nhân bị lửa thiêu trọng thương (ảnh BĐBP)
2 mẹ con nạn nhân bị lửa thiêu trọng thương (ảnh BĐBP)