Lấy lời khai chủ kho phế liệu, truy tìm nguyên nhân vụ nổ ở Bắc Ninh