Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tiết lộ nguyên nhân ban đầu về vụ nổ

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.