Lập “khống” danh sách thương binh để trục lợi tiền tỉ

Danh sách thương binh mà phòng LĐ-TB&XH gửi về cho phường Quảng Phú.
Danh sách thương binh mà phòng LĐ-TB&XH gửi về cho phường Quảng Phú.
Danh sách thương binh mà phòng LĐ-TB&XH gửi về cho phường Quảng Phú.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top