Gia Lai: Khai khống trồng rừng, trục lợi hàng tỉ đồng

Rừng tại khu vực do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai quản lý càng trồng, càng... mất. Ảnh ĐÌNH VĂN
Rừng tại khu vực do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai quản lý càng trồng, càng... mất. Ảnh ĐÌNH VĂN
Rừng tại khu vực do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai quản lý càng trồng, càng... mất. Ảnh ĐÌNH VĂN
Lên top