Tréo ngoe xã lập hồ sơ khống, gần 260 triệu đồng tiền hỗ trợ không biết trao cho ai

Người dân xã Diễn Hải không biết mình là người trong danh sách hỗ trợ. ảnh:HQ
Người dân xã Diễn Hải không biết mình là người trong danh sách hỗ trợ. ảnh:HQ
Người dân xã Diễn Hải không biết mình là người trong danh sách hỗ trợ. ảnh:HQ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM