Lạnh "chồng" lạnh, thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?