Đợt rét nhất từ đầu mùa kéo dài đến bao giờ?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top